Q2 / 2024

-Global Borsa Listelemesi

-ReForm Ekosisteminde Şirketlerin Aktif Olarak Yer Alması

-Şirketlerin Karbon Ayak İzinin Ölçümü

-Yeni Karbon Nötr NFT Serilerinin Oluşturulması

-DAO Tabanlı İş birliklerinin Sağlanması

-Paulownia Ormanlarının Sürdürülebilir Sanayi için Kaynak Oluşturması

-Ülke Bazında Bireylerin ve Şirketlerin Karbon Ayak İzlerinin Haritalandırılması

Last updated