Comment on page

Q2 / 2024

-Global Borsa Listelemesi
-ReForm Ekosisteminde Şirketlerin Aktif Olarak Yer Alması
-Şirketlerin Karbon Ayak İzinin Ölçümü
-Yeni Karbon Nötr NFT Serilerinin Oluşturulması
-DAO Tabanlı İş birliklerinin Sağlanması
-Paulownia Ormanlarının Sürdürülebilir Sanayi için Kaynak Oluşturması
-Ülke Bazında Bireylerin ve Şirketlerin Karbon Ayak İzlerinin Haritalandırılması
Last modified 5mo ago