MultiFunctional Environmental Token
Yönetici Özeti

MFET, çevre ve doğa dostu bir şirket olarak konumlanmak isteyen her firma ile daha iyi bir kent yaşamı sağlamak adına iş birlikleri yapan, yeni nesil projeler geliştiren ve fonlayan yeşil bir blok zinciridir.

Kent yaşamını bireylerin farkındalığı ile iyileştirmek.

Sürdürülebilir kent yaşamı için geliştirilen projeleri, şirket ve toplulukların gücüyle destekleyen global bir ekosistem yaratmak.

Globalleşen dünya ile birlikte tüketim ihtiyacının artmasıyla taleplerin değiştiği bu zamanda çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki tahribat da artmaktadır. Bu tahribat doğal dengenin değişmesi, iklim değişikliği, kuraklık, yeraltı sularının azalması gibi dünya üzerinde geri dönülemez etkileri olan sonuçlar doğurmaktadır.
Tam bu noktada MFET, sürdürülebilir projeleri destekleyen çevre dostu bir token olarak şirketlere çevre çalışmalarında danışmanlık veren bir ekosistemdir.

Kripto para birimlerinden birini oluşturan token, bağımsız blok zincir üzerine inşa edilmeyen ve hali hazırda bulunan blok zincire entegre edilerek kullanılan bir değerdir. Farklı bir kripto paranın blok zincirini kullanarak oluşturulan token, birim değere sahiptir ve bu birim değer üzerinden alım-satım işlemi yapılabilmektedir.

Yeşil ekonomi, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltmayı hedefleyen ve çevreye zarar vermeden sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan bir sistemdir. UNEP'in söylemiyle "Refahı ve sosyal eşitliği artırırken aynı zamanda çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları hesaba katan ve bunları da azaltan bir ekonomi" olan yeşil ekonomi, düşük karbonlu, kısıtlı kaynakların daha etkin bir şekilde kullanıldığı, biyoçeşitlilik ve ekosistem kayıplarının önlendiği yeni bir ekonomik modeldir.
Copy link
On this page
MFET Nedir?
Misyon
Vizyon
Neden MFET?
Token Nedir?
Yeşil Ekonomi