MultiFunctional Environmental Token

Yönetici Özeti
MFET, karbon ayak izini ölçmek ve azaltmak için blok zincir tabanlı ölçeklendirilebilir projeler geliştirir
Karbon ayak izi çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelmeden aksiyon almak, bu aksiyona toplumun her kesiminden bireyleri ve firmaları dahil etmek MFET'in hayat gayesi.
Bir değeri değiştirmek istiyorsak önce ölçmeli sonrasında yaratacağımız değişimi ölçeklendirmeliyiz. MFET Balance ile havada ve Journey ile toprakta karbon ayak izimizi ölçmek ve azaltmak için projeler geliştiriyor. Yapılan tüm ölçümler bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere karbon ayak izi düşük blok zincirler üzerinde saklanıyor. Blok zincir teknolojisinin dağıtık ve değiştirilemezlik ilkesi ile bu verileri güvende ve erişimi ölçeklenebilir olarak saklıyor.

Misyon

Kent yaşamını bireylerin farkındalığı ile iyileştirmek.

Vizyon

Sürdürülebilir kent yaşamı için geliştirilen projeleri, şirket ve toplulukların gücüyle destekleyen global bir ekosistem yaratmak.
Last modified 8mo ago