Comment on page

Karbon Ayak İzi Nasıl Oluşur?

Karbon salınımına sebep olan birçok etken vardır. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Endüstriyel işlemler, ulaşım, fosil yakıt kullanımı, ısıtma ve soğutma, elektrik kullanımı gibi faaliyetlerin toplamı yüksek oranda enerji tüketir ve CO2 emisyonunu artırır.
Ulaşım, karbon ayak izini arttıran başlıca unsurlardandır. Bu unsurlar arasında en çok öne çıkan ulaşım şekli uçaktır. Havalimanları ve hava yolculukları, diğer ulaşım çeşitlerine oranla çok daha büyük oranda karbondioksit yaymaktadır.
Birincil fosil yakıtlar olarak adlandırılan kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtların bileşiminde mevcut olan karbon, yanma sonucu oksijenle birleşerek atmosfere salınmaktadır.
Binalarda tüketilen enerjinin büyük bir yüzdesi ısıtma ve soğutma amaçlı tüketilmektedir. Genellikle tercih edilen enerji türü fosil yakıtlar olduğu için karbon ayak izi artmaktadır.
İnternette geçirilen vakit sonucunda karbon salınımı gerçekleşmektedir. Bu durum dijital karbon ayak izi olarak adlandırılır. Özellikle e-posta göndermek ve almak dijital karbon ayak izini oldukça arttırmaktadır.
Sonuç olarak gerçekleştirdiğimiz çoğu faaliyet sonucu atmosfere karbondioksit salınımında bulunuruz. Bir insan ihtiyacını karşılamak için yaptığı birçok bir faaliyette, karbondioksit yayan enerji tüketmektedir. Dolayısıyla tüketilen enerji arttıkça yayılan CO2'de artmaktadır.