Balance

Dünyanın şu an bulunduğu konumda kaynaklarının tükenmesi oldukça yakın bir gerçekliktir. Fosil yakıtlara olan bağlılık sebebiyle gün geçtikte atmosfere salınan karbon miktarı artmaktadır. Bunun sonucunda kitlelerin karbon ayak izi artmakta ve bir takım çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Bu ölçü zamanla geri dönülmeyen noktaya doğru gitmektedir.
Çevresel sorunlar sebebiyle ekolojik sistem bozulup ekosistemde olumsuzlukları ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar nüfus, sanayileşme, kentleşme, turizm ana hatlar altında ele alınabilmektedir.
Bu sebepler dolayısıyla MFET ailesi olarak hedefimiz şehir ve doğa yaşamını iyileştirmek üzere projeler fonlamaktır. Projelerimizinden birisi olan “Balance” ile birçok canlının yaşamını tehdit eden karbon salınımını düşürmenin ilk ve en önemli adımını sunuyoruz.
Balance sayesinde bireyler ve şirketler karbon ayak izini hesaplayabilmektedir. MFET, karbon ayak izi sorunu konusunda bir bilinç yaratarak kitleleri harekete geçirmek istemektedir.
Böylece daha sürdürülebilir bir kent yaşamı sunmaktadır.