Comment on page

Yeşil Ekonomi

Uzun yıllardır tartışma konusu olan çevre kirliliği ve doğanın tahribatını önlemek için yapılan çalışmalardan farklı olarak endüstrileşme ve kalkınma süreçlerine çözüm olarak çıkan yeni düzen söylemi "Yeşil Ekonomi", geleneksel kalkınma ve büyüme anlayışlarına yeni bir soluk getirmiştir
Çevresel tahribatın doğal bir sonucu olarak meydana gelen küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yarattığı risklere karşı sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların daha verimli kullanımı ve ilerleyen zamanlarda daha yaşanabilir bir hayat için göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir adımı ifade etmektedir. Yeşil ekonomi bu adım için yol haritası niteliği taşımaktadır.
Hakim iktisat ideolojisine eleştirel yaklaşım olarak getirilen yeşil ekonominin amacı 2011 yılında UNEP'in yayınladığı rapora göre; "İnsanların refahını ve toplumsal eşitliği sağlarken çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları ciddi biçimde düşüren ekonomik model" olarak belirtilmiştir.
Bu bağlamda yeşil ekonomi, ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirlik arasında önemli bir bağ kurmaktadır ve mali politikalar yeşil ekonomiye geçiş aşamasında anahtar bir role sahiptir.
Tüm bu süreci göz önünde bulundurarak geliştirilen MFET, doğa ile uyumlu yeşil ekonomiyi merkezine alan ve bu sayede kaynak sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşması, enerji verimliliğinin sağlanması için blockchain teknolojisi kullanan bir ekosistem tokenıdır.